Sunday, 25/10/2020 - 23:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 Toán-tai-lieu-on-thi-vao-lop-10-toan-5375365.html

 08/04/2011, 07:42
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO LỚP 10 (Tổng số 42 tiết)===========================================I. VÒNG 1: ( 18 TIẾT): NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢNA.Đại số:I.Căn bậc hai: Khái niệm, hằng đẳng thức, ĐKXĐ, các phép biến đổi. (2 tiết ). II.Phương trình, bất ph/trình, hệ ph/ trình bậc nhất một ẩn: Dạng, ph/pháp giải. (2 tiết ).III.Hàm số bậc nhất, bậc hai: Đ/n, t/c, đồ thị, tương giao giữa các đồ thị. (2 tiết ).IV.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình. (2 tiết ).V.Phương trình bậc hai: Dạng, công thức nghiệm, Định lý Viet, ứng dụng. (2 tiết ).B.Hình học:I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. (2 tiết ).II. Chứng minh Bằng nhau – Song song; vuông góc - Đồng quy; thẳng hàng. (2 tiết ). III.Chứng minh hai tam giác đồng dạng . Hệ thức hình học. (2 tiết ).IV.Tứ giác nội tiếp: Khái niệm, tính chất, dấu hiệu. (2 tiết ).II. VÒNG 2: ( 12 TIẾT): NHỮNG CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂUCực trị đại số. (2 tiết ).Sự tương giao của các đường thẳng và parabol trên mặt phẳng toạ độ. (2 tiết ). Hệ thức Vi-et và ứng dụng. (2 tiết ).Cực trị hình học. (2 tiết ) Phương trình vô tỉ. (2 tiết ).Bất đẳng thức. (2 tiết ). III. VÒNG 2: ( 12 TIẾT): THAM KHẢO MỘT SỐ ĐỀ THI VÀO THPT Đề số 1: Đề số 2:III. Đề số 3: IV. Đề số 4:________________________________________________________§1.CĂN BẬC HAIA.KIẾN THỨC CƠ BẢN1.Khái niệm x là căn bậc hai của số không âm a x2 = a. Kí hiệu: .2.Điều kiện xác định của biểu thức Biểu thức xác định .3.Hằng đẳng thức căn bậc hai 4.Các phép biến đổi căn thức +) +) +) +) +) +) +) với B.MỘT SỐ VÍ DỤVD1.Thu gọn, tính giá trị các biểu thức Giải  VD2.Cho biểu thức a)Rút gọn y. Tìm x để y = 2. b)Cho x > 1. Chứng minh c)Tìm giá trị nhỏ nhất của yGiải a)  (Ở đây ta có thể áp dụng giải phương trình bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ) b) Có c) Có: Vậy VD3.So sánh hai số sau và Giải Có Vậy a < b.C.MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN1.Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức        2.Tính giá trị của biểu thức  3.Chứng minh a) b) c) d) là một số nguyên.4.Cho a) Rút gọn A và B. b) Tìm x để A = B.5.Cho . Tìm số nguyên x để A nhận giá trị nguyên.6.Tìm x, biết: ________________________________________________ §2.HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNGTỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌNA.KIẾN THỨC CƠ BẢN1.Định lý Pitago vuông tại A 2.Hệ thức lượng trong tam giác vuông 1) AB2 = BH.BC; AC2 = CH.BC 2) AB.AC = AH.BC 3) AH2 = BH.HC 4) Kết quả:

Danh sách file (1 files)