Tuesday, 01/12/2020 - 15:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HSG K9 TP HCM 2007-hsg-k9-tp-hcm-2007-5110633.html

 01/03/2011, 09:07
Lớp 9, Học sinh giỏi TP. Hồ Chí MinhCâu 1: (3 điểm)Thu gọn các biểu thức sau:a) b) c) Câu 2: (3 điểm)a) Chứng minh: b) Cho  Chứng minh rằng:Dấu bằng xảy ra khi x, y, z bằng bao nhiêu? Câu 3: (4 điểm)Giải hệ phương trình và phương trình: Câu 4: (2 điểm)Cho phương trình  có các hệ số a, b, c là các số nguyên lẻ. Chứng minh rằng phương trình nếu có nghiệm thì các nghiệm ấy không thể là số hữu tỉ. Câu 5: (4 điểm)Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB bằng 2R. Gọi M là một điểm chuyển động trên nửa đường tròn (O) (M khác A và B). Vẽ đường tròn tâm M tiếp xúc với AB tại H. Từ A và B vẽ hai tiếp tuyến tiếp xúc với đường tròn tâm M lần lượt tại C và D.a) Chứng minh ba điểm M, C, D cùng nằng trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại M.b) Chứng minh rằng tổng AC + BD không đổi. Tính tích số AC.BD theo CD.c) Giả sử CD cắt AB tại K. Chứng minh OA2 = OB2 = OH.OK. Câu 6: (4 điểm)Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O) có . Đường tròn đường kính ABcắt AC và BC lần lượt tại M và N. Chứng minh MN vuông góc với OC và .______________________Hết______________________

Danh sách file (1 files)