Friday, 30/10/2020 - 12:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề cương ôn tập thi học kì II năm học 2010-2011 Toán 6-de-cuong-on-tap-thi-hoc-ki-ii-nam-hoc-2010-2011-toan-6-5349486.html

 04/04/2011, 21:44
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011LÝ THUYẾT :Phát biểu quy tắc chuyển vế ?Áp dụng ; Tìm x biết : x – 2 = -3Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? Áp dụng : Tính : Phát biểu quy tắc rút gọn phân số ? Áp dụng : Rút gọn : Phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ? Áp dụng ; So sánh : và Khi nào thì xÔy + yÔz = xÔz ? Tia phân giác của một góc là gì ? Áp dụng : Tia Oy là tia phân giác của góc xÔz , biết xÔz = 600 . Tính xÔy ?BÀI TẬP : Bài 1 : Thực hiện phép tính : a. b. c. d. e. f. g. h. Bài 2 : Tính nhanh : a. 6 b. 6 c. 7 d. 7 e. f. g. h. Bài 3 : Tìm x biết : a. b. c. d. e. f. g. h. Bài 4 : Trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng ? Bài 5 ; Một trường học có 1200 học sinh . Số học sinh trung bình chiếm tổng số ; số học sinh khá chiếm tổng số , còn lại là học sinh giỏi . Tính số học sinh giỏi của trường . Bài 6 : Lớp 6B có 48 học sinh .Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp , Số học sinh trung bình bằng 25% số học sinh cả lớp , còn lại là học sinh khá . Tính số học sinh khá của lớp .Bài 7 : Ba lớp 6 của một trường THCS có 120 học sinh . Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh của khối . Số học sinh lớp 6C chiếm số học sinh của khối , còn lại là học sinh lớp 6B . Tính số học sinh lớp 6B.Bài 8 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔy = 600 , xÔz = 1200 .Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Tính yÔz ? Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không ? vì sao ?Gọi Ot là tia phân giác của yÔz . Tính xÔt ?Bài 9 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔt = 400 , xÔy = 800 .Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Tính yÔt ? Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? vì sao ?Gọi Oz là tia phân giác của yÔt . Tính xÔz ?Bài 10 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Om vẽ mÔn = 500 , mÔt = 1000 .Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Tính nÔt ? Tia On có là tia phân giác của góc mOt không ? vì sao ?Gọi Oy là tia phân giác của mÔn . Tính yÔt ?Bài 11 ; Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oy vẽ yÔx = 700 , yÔt = 1400 .Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Tính xÔt ? Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không ? vì sao ?Gọi Om là tia phân giác của yÔx . Tính mÔt ? THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IINĂM HỌC 2010-2011Trường THCS Lớp : ……………………………….Họ và tên : …………………………ĐiểmLời phê của thầy cô giáo Đề số 1 : Lý thuyết : ( 2 điểm ) Câu 1 : Phát biểu quy tắc chuyển vế ?Áp dụng ; Tìm x biết : x – 2 = -3 ( 1 điểm ) Câu 2 : Tia phân giác của một góc là gì ? ( 0,5 điểm ) Áp dụng : Tia Oy là tia phân giác của góc xÔz , biết xÔz = 600 . Tính xÔy ? ( 0,5 điểm ) II. Bài tập : ( 8 điểm ) Câu 1 : Thực hiện phép tính : ( 3,5 điểm ) a. b. c. 6 d. Câu 2 : Trong thùng có 60 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất và lần thứ hai 40% số lít xăng đó . Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng ? ( 1,5 điểm ) Câu 3 : Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔy = 600 , xÔz = 1200 .Tia nào nằm

Danh sách file (1 files)