Saturday, 31/10/2020 - 14:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Sinh HKII 2010-2011-de-sinh-hkii-2010-2011-8368950.html

 06/11/2012, 15:09
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: sinh học lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1:(3 điểm)Nêu đặc điểm hình thái, cấu tạo của quả khô và quả thịt? Nêu ví dụ 2 loại quả khô, 2 loại quả thịt. Vì sao phải thu hoạch đậu đen và đậu xanh trước khi quả chín khô? Câu 2:(2 điểm)Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín? Để phân biệt giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín thì đặc điểm nào là quan trọng nhất? Câu 3:(3 điểm)Nêu nguyên nhân của sự suy giảm tính đa dạng thực vật ở Việt Nam? Hậu quả của sự suy giảm tính đa dạng thực vật? Theo em cần thực hiện các biện pháp nào để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam?Câu 4:(2 điểm)Hãy phân tích vai trò có ích và có hại của Vi khuẩn với đời sống con người?Hết

Danh sách file (1 files)