Friday, 30/10/2020 - 20:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HSG Sinh 9-hsg-sinh-9-5110749.html

 01/03/2011, 09:20
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008MÔN : SINH HỌC LỚP 9THỜI GIAN : 150 PHÚT (Không kể phát đề) Câu 1 : 2 điểmHãy phát biểu nội dung của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập. Qua đó so sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai quy luật này ?Câu 2 : 2 điểmỞ một bệnh nhân : Người ta đếm thấy trong bộ nhiễm sắc thể có 45 chiếc, gồm 44 chiếc nhiễm sắc thể thường và 1 chiếc nhiễm sắc thể giới tính X.a. Bệnh nhân là nam hay nữ? Vì sao?b. Đây là loại bệnh gì? Biểu hiện bên ngoài và biểu hiện sinh lí ra sao?c. Giải thích cơ chế sinh ra trẻ bị bệnh trên và lập sơ đồ minh họa?Câu 3 : 2 điểma. Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN . Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được biểu hiện ở những điểm nào?b. Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN . Nêu các điểm giống nhau và khác nhau giữa Gen với ADN và mối quan hệ giữa hoạt động ADN với hoạt động của Gen ?Câu 4 : 2 điểmGiải thích cơ chế sinh con trai và sinh con gái ở người, có vẽ sơ đồ minh họa. Vì sao ở người tỉ lệ Nam : Nữ trong cấu trúc dân số với quy mô lớn luôn xấp xỉ 1 : 1.Câu 5 : 2 điểmỞ một loài côn trùng, tính trạng mắt đen trội so với tính trạng mắt nâu. Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường.Khi cho giao phối giữa cá thể có mắt đen với cá thể có mắt nâu thu được F1 đều có mắt xám.a. Hãy nêu đặc điểm di truyền của tính trạng màu mắt nói trên và lập sơ đồ laib. Cho 1 cá thể mắt đen giao phối với một cá thể khác, thu được 50% mắt đen : 50% mắt xám. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai.c. Cho 1 cá thể mắt nâu giao phối với 1 cá thể khác, thu được 50% mắt nâu : 50% mắt xám. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai.HẾT

Danh sách file (1 files)