Friday, 30/10/2020 - 12:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Sinh 9 HKI 2010-2011-de-sinh-9-hki-2010-2011-4707312.html

 28/12/2010, 15:43
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Sinh học lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 2 điểm) Ở đậu Hà Lan, khi cho cây có hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thần chủng, F1 thu được đồng loạt có hoa màu đỏ. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 3 hoa đỏ:1 hoa trắng. Viết sơ đồ lai minh hoạ?Câu 2: ( 1.5 điểm)ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? Chức năng của ADN ?Câu 3: ( 2 điểm)Đột biến gen là gì? Cho ví dụ? Các dạng đột biến gen?Câu 4: ( 3 điểm)Người ta đã vận dụng mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình và môi trường trong sản xuất để nâng cao năng suất như thế nào?Câu 5: ( 1.5 điểm)Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?Hết

Danh sách file (1 files)