Monday, 19/04/2021 - 09:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Sinh 6 HKI 2010-2011-de-sinh-6-hki-2010-2011-4707266.html

 28/12/2010, 15:36
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Sinh học lớp 6 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 2.5 điểm)-Vai trò của rễ đối với cây? Bộ phận nào của rễ chủ yếu làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng? Sơ đồ đường đi của nước do cây hút vào và thải ra?Câu 2: ( 2.5 điểm)-Thân cây gồm những bộ phận nào? Có mấy loại thân? Mỗi loại kể tên 2 loại cây?Chức năng của mạch gỗ và mạch rây trong thân cây?Câu 3: ( 2.5 điểm)- Ý nghĩa của quá trình quang hợp? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?Câu 4: ( 2.5điểm)-Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào quan trọng nhất? Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan