Saturday, 31/10/2020 - 16:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề KT Văn 9 HKI 2012-2013-de-kt-van-9-hki-2012-2013-8639910.html

 20/12/2012, 08:12
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012 - 2013 Môn thi: NGỮ VĂN - Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 10/01/2012Ngữ văn lớp 9 MỨC ĐỘ CHỦ ĐỀNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng1. Văn bản (phần văn học hiện đại Việt Nam).- Tác giả.- Tác phẩm.- Nội dung.- Nghệ thuật.- Số câu: 1- Số điểm: 2,0- Số câu:- Số điểm: 1,5đ- Số câu;- Số điểm: 0,5đ2. Tiếng Việt:- Các phương châm hội thoại;- Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp;- Sự phát triển của từ vựng;- Tổng kết từ vựng (các biện pháp tu từ từ vựng – phần bài tập)Nhớ các khái niệm, nhận diện các đơn vị kiến thức.Hiểu cách sử dụng các đơn vị kiến thức. - Số câu: - Số điểm: 1,5đ - Số câu: - Số điểm: 0,5đ3. Tập làm văn:Thuyết minh về tác phẩm văn học.- Nhận biết được kiểu văn bản thuyết minh.- Giới thiệu được tác giả, tác phầm. Hiểu gia trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Vân dụng phương pháp, kĩ năng để viết được bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.Số điểm: 2,0đSố điểm: 2,0đSố điểm: 2,0đTổng cộng- Số câu: 3- Số điểm: 10,0- Tỉ lệ: 100% - Số câu : - Số điểm : 5,0đ - Tỉ Lệ : 50%- Số câu :- Số điểm : 3,0đ- Tỉ lệ : 30% - Số câu : - Số điểm : 2,0đ -Tỉ lệ : 20%SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: NGỮ VĂN- Lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 10/01/2012ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm có 01 trang)Đơn vị ra đề: THCS Tân Công Sính (Phòng GDĐT huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp )Câu 1: (2,0 điểm) Chép thuộc lòng 2 khổ thơ đầu trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Tên tác giả và cho biết nội dung của 2 khổ thơ ấy?Câu 2: (2,0 điểm)“Mặt trời xuống biển như hòn lửaSóng đã cài then, đêm sập cửa”? ( Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận)a./ Xác định biện pháp nghệ thuật và ghi lại các từ ngữ thể hiện biện pháp nghệ thuật trong 2 câu thơ trên.b./ Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 2 câu thơ. Câu 3: (6,0 điểm) Trong dòng thơ ca về anh bộ đội cụ Hồ, Đồng chí của Chính Hữu ghi nhận một thành công xuất sắc. Giữa lúc chưa phải mọi nhà thơ đã bắt trúng ngay mạch đập của cuộc sống kháng chiến ở những năm đầu, Đồng chí (1948) đã cất lên một tiếng nói mới, chân thực về vẻ đẹp của người Vệ quốc quân. Hãy viết bài văn thuyết minh giới thiệu về tác giải Chính Hữu và bài thơ “Đồng Chí”. HẾT.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: NGỮ VĂN – Lớp 9HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)Đơn vị ra đề: THCS Tân Công Sính (Phòng GDĐT huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp )CâuNội dung yêu cầuĐiểmCâu 1(2,0đ)Mặt trời xuống biển như hòn lửaSóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra

Danh sách file (1 files)