Tuesday, 20/10/2020 - 07:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề kiểm tra - TỔ VĂN -GDCD-de-kiem-tra-to-van-gdcd-5289545.html

 28/03/2011, 10:13
PGD & ĐT HUYỆN CAO LÃNHTRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRÀĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMÔN NGỮ VĂN LỚP 7NĂM HỌC 2007 - 2008 THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚTHỌ TÊN GIÁO VIÊN: HỒ ĐẮC KHANHI. Phần trắc nghiệm khách quan: ( 12 câu; 3 điểm. Thời gian làm bài 20 phút) Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn các vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất: “ Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dùng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết. Không còn gì hợp hơn sự vướng vít của tơ hồng, thức qua trong sạch trung thành như các việc lễ nghi. Hồng cốm tốt đôi…Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa: màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền`` (Ngữ Văn 7, tập một) Câu 1: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? A. Miêu tả C. Tự sự B. Biểu cảm D. Lập luận Câu 2: Nội dung của đoạn văn trên là: A. Miêu tả cách thức làm cốm B. Bàn về cách thưởng thức cốm C. Ca ngợi giá trị của cốm. D. Kể về nguồn gốc của cốm.Câu 3: Tác giả của đoạn văn trên là: A. Minh Hương . B. Thạch Lam. C. Vũ Bằng. D. Khánh Hoài.Câu 4: Trong các từ sau từ nào không phải là từ Hán Việt ? A. Thanh khiết B. Thanh đạm C. Trung thành D. Tiêm chích Câu 5: Lời giải thích sau đây phù hợp cho từ nào? “Những phép tắc và lẽ phải của xã hội mà mọi người phải làm phải theo” A. Lễ nghi B. Lễ nghĩa C. Lễ phép D. Lễ phục Câu 6: Câu văn nào thể hiện rõ nhất những giá trị đặc sắc chứa đựng trong hạt cốm? A. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dùng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. B. Không còn gì hợp hơn với sự vướng vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi. C. Và không bao giờ có hai màu hòa hợp hơn được nữa: màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quí, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già D. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền.Câu 7: Trong câu hồng cốm tốt đôi, từ hồng chỉ sự vật nào? A. Quả hồng B. Tơ hồng C. Giấy hồng D. Hoa hồngCâu 8: Đặc sắc của đoạn văn trên là: A. Sử dụng nhiều tính từ có giá trị biểu cảm B. Sử dụng ngôn ngữ tinh tế, gợi cảm C. Phát hiện ra những giá trị văn hóa chứa đựng trong thức quà giản dị D. Gồm cả 3 ý a,b,cCâu 9: Tác phẩm trữ tình là A. Những văn bản viết bằng thơ B. Thơ và tuỳ bút C. Những văn bản viết ra nhằm bày tỏ tình cảm, cảm xúc D. Những tác phẩm kể lại một câu chuyện cảm động.Câu 10: Nhận xét nào sau đây không đúng về tác phẩm trữ tình ? A. Tác phẩm trữ tình thuộc kiểu văn bản biểu cảm. B. Tác phẩm trữ tình chỉ dùng lối bày tỏ trực tiếp tình cảm, cảm xúc. C. Tác phẩm trữ tình có ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm. D. Tác phẩm trữ tình có thể có yếu tố tự sự và miêu tả.Câu 11: Lối chơi chữ nào được sử dụng trong hai câu sau: " Con cá đối bỏ trong cối đá Con mèo cái nằm trên mái kèo" A. Từ ngữ đồng âm. C. Nói lái. B. Cặp từ trái nghĩa. D. Điệp âm.

Danh sách file (1 files)