Tuesday, 20/10/2020 - 07:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề kiểm tra - TỔ VĂN -GDCD-de-kiem-tra-to-van-gdcd-5289513.html

 28/03/2011, 10:10
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN NGỮ VĂN 7 – NĂM HỌC : 2007 - 2008 Mức độ Nội dungNhận biếtThông hiểuVận dụngTổngThấpCaoTNTLTNTLTNTLTNTLVăn họcTác phẩmC11PTBĐC21Tính chấtC31Nội dungC121Tiếng ViệtDấu câuC5C42Trạng ngữC81Từ láyC91BPTTC101Từ Hán ViệtC111Tập làm vănĐặc điểm NLC6C72Viết bài NLC131Tổng số câu462113Tổng số điểm11.50.5710( Mỗi câu trắc nghiệm khách quan 0.25 điểm Câu tự luận ( câu 13 ) 7 điểm )Trường THCS Mỹ Hội KIỂM TRA HỌC KÌ IIHuyện Cao Lãnh MÔN : Ngữ văn Khối 7Tỉnh Đồng Tháp THỜI GIAN : 90 phút I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm , mỗi câu đúng 0.25 điểm ) Đọc kĩ đoạn văn và các câu hỏi để lựa chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái.“Giản dị trong đời sống , trong quan hệ với mọi người , trong tác phong , Hồ Chí Minh cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết , vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu đựơc làm đựơc . Suy cho cùng , chân lí , những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như thời đại là giản dị : “ Không có gì quý hơn độc lập , tự do ” , “ Nước Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một , sông có thể cạn , núi có thể mòn , song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.”… Những chân lí giản dị mà sâu sắc lúc đó thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó , thì đó là sức mạnh vô địch , đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng .” ( Ngữ văn 7 , tập hai ) 1Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ?A Tinh thần yêu nước của nhân dân ta B Đức tính giản dị của Bác Hồ C Những trò lố hay là Va - ren và Phan Bội Châu D Sự giàu đẹp của tếng Việt 2 . Đoạn văn được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ? A Miêu tả B Tự sự C Biểu cảm D Nghị luận 3 . Tính chất nào phù hợp với bài viết “ Đức tính giản dị của Bác Hồ ? A Tranh luận B So sánh . C Ngợi ca D Phê phán 4. Trong câu “ Suy cho cùng , chân lí , những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị ” dấu phẩy sau chữ “chân lí ” có thể thay bằng dấu gì ? A Dấu ba chấm . B Dấu chấm phẩy C Dấu gạch ngang D Dấu hai chấm 5 . Dấu ba chấm trong đoạn văn trên ( sau cụm từ “ không bao giờ thay đổi ) dùng để : A Tỏ ý còn nhiều trường hợp tương tự chưa được liệt kê B Sự giản dị trong tác phong của Bác C Làm giãn nhịp câu văn D Thể hiện chỗ lời nói còn bỏ dở 6 . Dòng nào thể hiện rõ luận điểm của đoạn văn trên ? A Sự giản dị trong đời sống của Bác B Sự giản dị trong tác phong của Bác C Sự giản dị trong lời nói , bài viết của Bác D Sự giản dị trong quan hệ với mọi người của Bác 7 Câu “ Không có gì quý hơn độc lập , tự do ” đặt trong đoạn văn trên có vai trò là :? A Luận điểm B Luận cứ C Luận chứng D Cả 3 trường hợp đều không đúng. 8 .Trong câu “ Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết , vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được , nhớ được , làm được .” bộ phận

Danh sách file (1 files)