Tuesday, 26/01/2021 - 22:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Hóa HKII 2010-2011-de-hoa-hkii-2010-2011-8368909.html

 06/11/2012, 15:07
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 - Năm học: 2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Hóa học lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1. (2 điểm) a. (1 điểm) Cho phản ứng oxi hóa – khử sau: CuO + H2  Cu + H2O Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa. b. (1 điểm) Cho 2 ví dụ công thức hóa học của axit và gọi tên 2 axit đó.Câu 2. (2 điểm) a. (1 điểm) Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất của nước: K + H2O ---> ? + ? K2O + H2O ---> ? b. (1 điểm) Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất của khí oxi: Al + O2  ? C4H8 + O2  ? + ?Câu 3. (2 điểm) a. (1 điểm) Thế nào là dung dịch? Cho ví dụ về một dung dịch và xác định chất tan, dung môi trong dung dịch đó. b. (1 điểm) Nêu phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình phản ứng minh họa.Câu 4. (1 điểm) Cách nhận biết hai dung dịch NaOH và H2SO4.Câu 5. (3 điểm) Cho 13 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Tính: a. Khối lượng axit clohiđric đã dùng. b. Khối lượng kẽm clorua tạo thành. c. Thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc. Cho Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5.Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan