Tuesday, 26/01/2021 - 22:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Hoá 9 HKI 2010-2011-de-hoa-9-hki-2010-2011-4707251.html

 28/12/2010, 15:35
UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Hóa học 9 ---- Đề chính thức ---- Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Câu 1. (2 điểm) - Nêu tính chất hóa học oxit axit. - Viết phương trình phản ứng minh họa với oxit axit là lưu huỳnh đioxit. Câu 2. (2 điểm) Nêu cách nhận biết các dung dịch sau: natri hiđrôxit, natri sunfat, axit sunfuric, axit clohiđric. Câu 3. (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau: (ghi điều kiện nếu có) FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3 Fe  FeCl2  Fe. Câu 4. (1 điểm) Dùng vật dụng bằng nhôm để chứa nước vôi trong được không? Tại sao?Câu 5. (2,5 điểm) Cho hỗn hợp gồm đồng và sắt tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric 20% thì thu được 5,6 lít khí ở đktc. Sau khi phản ứng kết thúc lọc lấy chất rắn, làm khô, cân thấy khối lượng ít hơn 1/4 khối lượng hỗn hợp ban đầu. Tính:a. Khối lượng dung dịch axit clohiđric đã phản ứng.b. Phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.Cho: Cu = 64; Fe = 56; H = 1; Cl = 35,5.Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan