Thursday, 21/01/2021 - 18:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đáp án Hoá 9 HKI 2010-2011-dap-an-hoa-9-hki-2010-2011-4707240.html

 28/12/2010, 15:35
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN HÓA HỌC 9 – HK I – NH: 2010 – 2011Câu 1. (2 điểm) Tính chất hóa học oxit axit: - Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. (0,25 điểm)PTHH: SO2 (k) + H2O (l) ( H2SO3 (dd) (0,25 điểm)- Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước (0,5 điểm)PTHH: SO2 (k) + Ca(OH)2 (dd) ( CaSO3 (r) + H2O (l) (0,25 điểm)- Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối. (0,5 điểm)PTHH: SO2 (k) + Na2O (r) ( Na2SO3 (r) (0,25 điểm) Học sinh chỉ nêu chung: oxit axit tác dụng được với loại chất nào đó và viết phương trình hóa học thì bị trừ 0,5 điểm (thiếu các từ in đậm và in nghiêng) Câu 2. (2 điểm) - Lấy mẫu thử và đánh số. - Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử: (0,25 điểm) + Mẫu thử không làm đổi màu quỳ tím là natri sunfat. (0,25 điểm) + Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là natri hiđrôxit. (0,25 điểm) + Mẫu thử lảm quỳ tím hóa đỏ là axit sunfuric và axit clohiđric.(0,25 đ)- Cho dung dịch bari clorua vào 2 mẫu thử axit: (0,25 điểm) + Mẫu thử không có dấu hiệu phản ứng là axit clohiđric. (0,25 điểm) + Mẫu thử phản ứng tạo kết tủa trắng là axit sunfuric. (0,25 điểm)PTHH: H2SO4 (dd) + BaCl2 (dd) ( BaSO4 (rắn, trắng) + 2HCl (dd) (0,25 điểm) Câu 3. (2,5 điểm) Mỗi phương trình viết đúng được (0,5 điểm). Nếu có điều kiện mà không ghi bị trừ (0,25 điểm) Câu 4. (1 điểm) - Dùng vật dụng bằng nhôm để chứa nước vôi trong không được. (0,25 điểm)- Vì nhôm phản ứng với nước vôi trong làm hư vật dụng bằng nhôm. (0,5 điểm)PTHH: 2Al + Ca(OH)2 + 2H2O ( Ca(AlO2)2 + 4H2 (0,25 điểm)Câu 5. (2,5 điểm) nH= = 0,25 mol. (0,25 điểm)PTHH: Cu + HCl: phản ứng không xảy ra, chất rắn sau phản ứng là Cu. (0,25đ) Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2 (0,25 điểm) 0,25mol 0,5mol 0,25mol 0,25mol (0,25 điểm)a. mHCl = 0,5. 36,5 = 18,25 g  mddHCl =  = 91,25 g (0,5 điểm)b. mFe= 0,25.56 = 14 g  mhỗn hợp = 14.4 = 56g (0,5 điểm)%Fe = = 25%  % Cu = 100% - 25% = 75%. (0,5 điểm)Học sinh tính cách khác đúng vẫn hưởng trọn điểm. Vd:b. mFe là khối lượng bị giảm đi 1/4 khối lượng hỗn hợp ban đầu.% Fe = 1/4.100% = 25%  % Cu = 100% - 25% = 75%.Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan