Thursday, 21/01/2021 - 17:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đáp án Hoá 8 HKI 2010-2011-dap-an-hoa-8-hki-2010-2011-4707232.html

 28/12/2010, 15:34
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN HÓA HỌC 8 – HK I – NH: 2010 – 2011Câu 1. (2 điểm) a. Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất có biến đổi nhưng không tạo ra chất khác. Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất có biến đổi và có tạo ra chất khác.Mỗi khái niệm đúng 0,5 điểm.b. Mỗi ý 0,25 điểm.- Quá trình trên gồm 3 giai đoạn:- Giai đoạn 1: Nến chảy lỏng thấm vào bấc là hiện tượng vật lí.- Giai đoạn 2: Nến lỏng biến thành hơi là hiện tượng vật lí.- Giai đoạn 3: Hơi nến cháy sinh ra khí cacbon đioxit và hơi nước là hiện tượng hóa học.Câu 2. (2 điểm) Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm.a. 4P + 5O2  2P2O5 b. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2Oc. 2Al + 3Cl2  2AlCl3d. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2Câu 3. (2 điểm) a. Công thức khối lượng:mCO + mddCa(OH)= mCaCO+ mHO (1 điểm)b. mCO + mddCa(OH)= mCaCO+ mHO mCO + 200 = 10 + 194,4 (0,5 điểm) mCO= (10 + 194,4) – 200 = 4,4 g. (0,5 điểm)Câu 4. (2 điểm) Công thức hóa học Ca(NO3)2 cho ta biết những ý:- Chất do 3 nguyên tố hóa học tạo nên là Ca, N và O. (0,5 điểm)- Phân tử chất gồm 1Ca, 2N và 6O. (0,5 điểm)- Phân tử khối của chất = 40 + (14 + 16.3).2 = 164 đvC. (1 điểm)Câu 5. (2 điểm) nP = = 0,2 mol (0,5điểm)PTHH: 4P + 5O2  2P2O5 (0,5 điểm) 4 mol 5mol 0,2mol 0,25mol (0,5 điểm)VO= 0,25. 22,4 = 5,6 lít. (0,5 điểm)Hết

Danh sách file (1 files)