Tuesday, 02/06/2020 - 23:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Địa 8 HKI 2010-2011-de-dia-8-hki-2010-2011-4707506.html

 28/12/2010, 16:00
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Địa lý lớp 8 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên:………………………………….Lớp:…………Điểm:…………………………. Câu 1 (2 điểm) : Trình bày sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn ở Châu Á ?Câu 2 (2 điểm): Cho biết đặc điểm về dân cư và xã hội của châu Á ?Câu 3 (3 điểm): Trình bày đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của khu vực Nam Á và Đông Á ?Câu 4 (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Khu vựcDân số năm 2001 (triệu người)Đông Á1503Nam Á 1356Đông Nam Á 519Trung Á56Tây Nam Á286Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện dân số các khu vực ? Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan