Sunday, 07/06/2020 - 03:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đáp án Địa 8 HKI 2010-2011-dap-an-dia-8-hki-2010-2011-4707495.html

 28/12/2010, 16:00
UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 NĂM HỌC 2010 - 2011 Câu 1 (2 điểm) mỗi ý đúng 1 điểm. - Chế độ nước khá phức tạp : + Bắc Á : mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan. + Khu vực châu Á gió mùa : nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa. + Tây và Trung Á : ít sông, nguồn cung cấp nước do tuyết, băng tan. - Giá trị kinh tế của sông ngòi châu Á : giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Câu 2 ( 2 điểm) mỗi ý đúng 0,5điểm.Dân số đông, tăng nhanh. Mật độ dân cư cao, phân bố không đều. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là Môn-gô-lô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít. Văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo (các tôn giáo lớn như Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Thiên chúa giáo).Câu 3: (3 điểm) - Nam Á : (1,5 điểm) + Khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình. + Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo. + Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển. + Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất. Đông Á : (1,5 điểm)+ Lãnh thổ gồm hai bộ phận (đất liền và hải đảo) có đặc điểm tự nhiên khác nhau. + Có dân số rất đông, nhiều hơn dân số của các châu lục khác trên thế giới. + Nền kinh tế phát triển nhanh với thế mạnh về xuất khẩu, có các nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.Câu 4: (3 điểm): Vẽ biểu đồ chính xác, sạch đẹp, chú thích đầy đủ……

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan