Friday, 30/10/2020 - 20:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

GA Địa 7-ga-dia-7-9232050.html

 04/05/2013, 14:54
Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết : 1 Tuần 1I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :- KT giúp cho học sinh cần có những hiểu biết cơ bản về + Dân số và tháp tuổi + Dân số là nguồn lao động của địa phương + Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số + Hậu qủa của bùng nổ dân số đơn vị các nước đang phát triển - Kĩ năng .+ Hiểu và sự nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số .+ Rèn kĩ năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi .II/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN :- Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu Công Nguyên đến năm 2050 ( tự vẽ ) - Biểu đồ gia tăng dân số tự nhiên địa phương tự vẽ ( nếu có ) - Tranh vẽ 3 dạng tháp tuổi ( H11 ) ( H12) ( H13,14 )III/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :1. Giáo viên : 2. Học sinh : IV/ HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :Ổn định : Kiểm tra bài cũ : 1/ 2/ Giới thiệu bài mới : - Giới thiệu bài : Số lượng người trên trái đất không ngừng tăng lên và tăng lên trong thế kỉ XX . Trong đó các nước đang phát triển có tốc độ gia tăng dân số tự nhiên rất cao . Đây là một trong những vấn đề toàn cầu của xã hội loài người .TGHoạt động GVHoạt động học sinhNỘI DUNG- Hiện nay dân số trên thế giới là bao nhiêu ? Trên 6 tỉ người I/ Dân số nguồn lao động : - Giáo viên: hiện nay trên TG Có bao nhiêu người sinh sống ? làm sao biết được có bao nhiêu nam, nữ tuổi già- Học sinh điều tra dân số - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số nguồn lao động của một địa phương một nước .- Người ta điều tra dân số để làm gì ?- Học biết được dân số địa phương , tỉnh , vùng nước - Dân số được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi - Các em có thấy tháp tuổi bao giờ chưa ở đâu dùng để làm gì ? - Giáo viên treo 2 tháp tuổi H11 giáo viên quan sát giáo viên hướng dẫn- Tháp tuổi cho biết nguồn lao động hiện tại và trong tương lai của một địa phương .  - Số bé trai ( bên trái ) –số bé gái ( bên phải ) - Tháp 1 ( 5,5 triệu ) - Tháp 2- 5,5 ( triệu ) -1,5 triệu bé trai - 5 triệu bé gái - Giáo viên hướng dẫn tô màu trong tháp tuổi Gọi học sinh lên bảng + Màu xanh lá cây ( dưới tuổi lao động )- Tuổi lao động - Trên tuổi lao động + Màu xanh biển + Màu cam ( KL : Tháp tuổi H1 đáy rộng ( trẻ ) tháp tuổi H2 đáy thu hẹp tháp già liên hệ dân số địa phương Giáo viên cho học sinh thuật người tỉ lệ sinh tỉ lệ tử trong ( 188 ) II/ Dân số thế giới tăng nhanh trên thế kỉ XIX và thế kỉ XX :Giáo viên dùng các biểu đồ 13.14 giúp học sinh :+ Đường xanh .+ Đường đỏ .+ Phân tô màu giữa xanh và đỏ .- Phân biệt đọc trên biểu đồ+ Là tỉ lệ sinh+ Là tỉ lệ tử+ Là tỉ lệ tăng dân số - Đầu Công Nguyên dân số tăng chậm do dịch bệnh đói kém và chiến tranh .- Cho học sinh đối chiếu các năm về tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử năm 1950 ,1980 ,2000 .( tăng dân số người chuyển đi và chuyển đến gọi là gia tăng cơ giới )- Khoảng cách thu hẹp tỉ dân số tăng chậm , khoảng cách mở rộng là dân số tăng nhanh .- Dân số tăng nhanh là tăng tự nhiên ( số người sinh ra )- Dân số thế giới tăng nhanh trong 2 thế kỷ gần đây .( 1804 – 1 tỉ người )( 2001 – 6,16 tỉ người )- Nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế , xã hội và y tế .- Giáo viên cho học sinh xem biểu đồ H1.2- Dân số thế giới tăng nhanh từ năm nào ?- Dân số tăng chậm: do dịch bệnh đói kém , chiến tranh , ……- Tăng nhanh từ 1804 thế kỉ

Danh sách file (1 files)