Saturday, 31/10/2020 - 13:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề thi HKII 2010-2011 Địa 7-de-thi-hkii-2010-2011-dia-7-5682819.html

 20/05/2011, 09:56
UBND HUYỆN CAO LÃNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 7PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2010 – 2011 Đề chính thức Môn : Địa Lí Thời gian 45 phút (Không kể thời gian phát đề)Họ và tên:………………………………….Lớp:…………Điểm:…………………………..Câu 1 (2điểm) : Cho biết vị trí địa lý, giới hạn của châu Âu và châu Đaị Dương ? Câu 2 (2điểm): Trình bày đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực ? Câu 3 ( 3 điểm): Trình bày và giải thích một số đặc điểm về kinh tế của châu Âu ? Câu 4 ( 3 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp và Đức. Nhận xét chung về cơ cấu tổng sản phẩm của hai nước. Khu vực kinh tếPhápĐứcNông – lâm – ngư nghiệp3,0%1,0%Công nghiệp và xây dựng26,1%31,3%Dịch vụ70,9%67,7%Hết

Danh sách file (1 files)