Friday, 30/10/2020 - 20:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Địa 7 HKI 2010-2011-de-dia-7-hki-2010-2011-4707460.html

 28/12/2010, 15:56
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Địa lý lớp 7 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên:………………………………….Lớp:…………Điểm:…………………………..Câu 1 (3 điểm) : Cho biết đặc điểm tự nhiên của đới lạnh và sự thích nghi của động, thực vật ?Câu 2 (3 điểm): Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở vùng núi ? Nêu nguyên nhân. Câu 3 ( 2 điểm): Lục địa là gì ? Kể tên các lục địa trên thế giới.Câu 4 (2 điểm): Nêu đặc điểm về hình dạng, địa hình và khoáng sản của châu Phi ? Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan