Monday, 01/06/2020 - 23:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-hinh-cau-dien-tich-mat-cau-va-the-tich-hinh-cau-6129009.html

 23/08/2011, 09:44
3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu1. Hình cầu2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng3. Diện tích mặt cầu4. Thể tích hình cầu1. Hình cầuTâmBán kính?1. Cắt một hình trụ hoặc một hình cầu bởi mặt phẳng vuông góc với trục, ta được hình gì ?2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng ? Khi cắt hình cầu bán kính R bởi một mặt phẳng, ta được một hình tròn2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng  Khi caét maët caàu baùn kính R bôûi moät maët phaúng, ta ñöôïc moät ñöôøng troøn:- Đường tròn đó có bán kính R nếu mặt phẳng đi qua tâm (gọi là đường tròn lớn).- Đường tròn đó có bán kính bé hơn R nếu mặt phẳng không đi qua tâm.3. Diện tích m,ặt cầuCông thức:S= 4?R2 hay S= ?d2(R là bán kính, d là đường kính của mặt cầu)Ví dụ:Diện tích một mặt cầu là 36 cm2. Tính đường kính của một mặt cầu thứ hai có diện tích gấp ba lần diện tích mặt cầu này.4. Thể tích hình cầuCông thức:(R là bán kính)5. Củng cốBài tập 31 - SGK trang 124Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau:5. Củng cốBài tập 32 - SGK trang 125

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan