Saturday, 06/06/2020 - 20:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-ds9-t49-do-thi-ham-so-y-ax-binh-10080367.html

 26/01/2014, 06:14
CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ GV : Nguyễn Ngọc ChâuKiểm tra bài cũHàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau:Câu hỏi 1: Viết tập hợp (x;y) các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên. Câu hỏi 2: Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên.Trả lời:a. Các cặp (x;y) là: (-2;3) ; (-1;2) ; (0;-1) ; (0,5;1) ; (1,5;-2)b. Vẽ1. Đồ thị của hàm số là gì?Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; y) trên mặt phẳng toạ độb- Ví dụ:Đồ thị của hàm số y = ax (a 0)Tiết 33Bài tập : Cho hm s y = 2x a)Điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:BiĨu diƠn cc cỈp s trn mỈt phng to OxyV ng thng qua hai iĨm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). KiĨm tra bng thíc thng xem cc iĨm cn li c nm trn ng thng hay khng ? Lời giảiNăm cặp số (x ; y) là: (-2 ; -4) ; (-1 ; -2) ; (0 ; 0) ; (1 ; 2) ; (2 ; 4)....y = 2x.(-2;-4)(2;4)Bài tập : Cho hm s y = 2x a)Điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:BiĨu diƠn cc cỈp s trn mỈt phng to OxyV ng thng qua hai iĨm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). KiĨm tra bng thíc thng xem cc iĨm cn li c nm trn ng thng hay khng ??4 Xét hàm số y = 0,5x.Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không? Lời giảia) Cho x = 2 thì y = 1 => A(2 ; 1)b) OA là đồ thị hàm số y = 0,5x Đồ thị của hàm số y = ax (a ? 0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.2. Đồ thị của hàm số y = ax (a ? 0)?3 Vì đồ thị hàm số y = ax (a ? 0) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Do đó để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ? 0) ta chỉ cần xác định thêm mấy điểm. Nhận xét: (SGK)Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0)- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy - Tìm một điểm A bất kỳ khác gốc O thuộc đồ thị- OA là đồ thị hàm số y = axVí dụ: Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x.GiảiCho x = 1 thì y = -2 => A(1 ; -2)OA là đồ thị hàm số y = -2.x3. Luyện tậpBài tập : Vẽ đồ thị của các hàm số : y = 3x y = 3x ; cho x = 1thỡ y = 3 ; B(1;3)GiảiBài tập 41:Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x :C (0 ; 0)GiảiBài tập 40: Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy nếu:a > 0 ?a < 0 ?Giảia > 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ I, IIIb) a < 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ II, IV Hướng dẫn về nhà:1/ Học kĩ các kết luận và cách vẽ đồ thị hàm số y =a.x (a? 0)2/ Chuẩn bị trước các bài tập ở phần luyện tập trang 72 SGK

Danh sách file (1 files)