Sunday, 07/06/2020 - 03:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-ds9-t-51-phuong-trinh-bac-hai-1-an-10080376.html

 26/01/2014, 06:20
Người thực hiện:§Bài 9 Tiết 51 Giáo án điện tử ĐS 9Bài 3:Phương trình bậc hai một ẩn1>Bài toán mở đầuTrên một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 32m chiều rộng 24m người ta định làm một vườn cây cảnh có lối đi xung quanh.Hỏi bề rộng của mặt đường là bao nhiêu để diện tích phần còn lại bằng 560 m2.Bài giảiGọi bề rộng của mặt đường đi là x(m) ; 0.Định nghĩaBài 3:Phương trình bậc hai một ẩn1>Bài toán mở đầu2>.Định nghĩa(sgk)a) Ví dụVD1: x2 + 50x - 15 000 =0Là phương trình bậc haiCác hệ số a = 1;b = 50; c= 15000VD2: -2x2 + 5x =0Là phương trình bậc haiCác hệ số a = -2;b = 5; c= 0VD3: 2x2 - 8 =0Là phương trình bậc haiCác hệ số a = 2;b = 0; c= -8Phương trình bậc hai một ẩn(nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng: ax2 + bx + c = 0Trong đó x là ẩn a;b;c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 01>Bài toán mở đầu2>.Định nghĩa(sgk)a) Ví dụTrong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc hai ?Chỉ rõ các hệ số a,b,c của mỗi phương trình ấy:x2 - 4 = 0b) x3 + 4x2 - 2 = 0c) 2x2 + 5x =0d) 4x - 5 = 0e) -3x2 = 0 x2 - 4 = 0b)x3 + 4x2 -2 = 0 khụng l phuong trỡnh b?c hai vỡ khụng cú d?ng ax2 + bx + c = 0 c) 2x2 + 5x =0 L phuong trỡnh b?c hai m?t ?nH? s? a = 2, b = 5 , c = 0d) 4x – 5 = 0Không là phương trình bậc hai một ẩnVì hệ số a = 0 e) -3x2 = 0L phuong trỡnh b?c hai m?t ?nH? s? a = -3, b = 0 , c = 0Bài 3:Phương trình bậc hai một ẩn1>Bài toán mở đầu2>.Định nghĩa(sgk)a) Ví dụ3>.Một số ví dụ về giảI phường trình bậc hai. Vớ d?1 3x2 - 6x = 0 Ta cú:3x2 - 6x = 0 ?3x(x - 2) =0X = 0 hoặc x -2 = 0 ?x =0 hoặc x =2Giải phương trình 2x2 + 5x = 0 bằng cách đạt nhân tử chung để đưa nó về phương trình tích.Kết quả x = 0 hoặc x = Bài 3:Phương trình bậc hai một ẩn1>Bài toán mở đầu2>.Định nghĩa(sgk)a) Ví dụ3>.Một số ví dụ về giải phường trình bậc hai. Vớ d?1 Vớ d?2Giải phương trình x2 – 3 = 0? x2 - 3 ? x2 = 3 a)Giải phương trình x2 + 3 = 0Bài tập: b)Giải phương trình 3x2 - 2 = 0Bài 3:Phương trình bậc hai một ẩn1>Bài toán mở đầu2>.Định nghĩa(sgk)3>.Một số ví dụ về giải phường trình bậc hai. Vớ d?1a) Ví dụ Vớ d?2Hoạt động nhóm?5 Giải phương trìnhX2 - 4x + 4 = ?6 Giải phương trình X2 - 4x = Bài 3:Phương trình bậc hai một ẩn1>Bài toán mở đầu2>.Định nghĩa(sgk)3>.Một số ví dụ về giải phường trình bậc hai. Vớ d?1a) Ví dụ Vớ d?2Hoạt động nhóm?(x -2)2 = Bài 3:Phương trình bậc hai một ẩn2>.Định nghĩa(sgk)3>.Một số ví dụ về giải phường trình bậc hai. Vớ d?1a) Ví dụ Vớ d?21>Bài toán mở đầu Vớ d?3Giải phương trình: 2x2 – 8x +1 = 02x2 – 8x = -1Vậy phương trình có hai nghiệm:Bài 3:Phương trình bậc hai một ẩn2>.Định nghĩa(sgk)3>.Một số ví dụ về giải phường trình bậc hai. Vớ d?1a) Ví dụ Vớ d?21>Bài toán mở đầu Vớ d?3Hướng dẫn học ở nhà+Nắm được dạng tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn+Làm bài tập về nhà 11,12,13,14 trang 42, 43 (sgk)TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚCkÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH MẠNH KHỎE

Danh sách file (1 files)