Monday, 01/03/2021 - 20:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-hh8-t42-kn-tam-giac-dong-dang-10080369.html

 26/01/2014, 06:14
28.022011Chào mừng Quý thầy cô giáo cùng các em học sinh về tham dự tiết dạy chuyên đề Toán 8NĂM HỌC 2010-2011 KIỂM TRA BÀI CŨEm hãy phát biểu hệ quả của định lí Ta- Lét ? Em có nhận xét gì về hình dạng và kích thước của các cặp hình dưới đây?? Các hình có hình dạng giống nhau nhưng kích thước có thể khác nhau gọi là các hình đồng dạng. Các tam giác như thế nào được gọi là đồng dạng với nhau? Bài học hôm nay thầy cùng các em sẽ nghiên cứu.§4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.1. Tam giác đồng dạng: a. Định nghĩa:Thứ 2-28/02/2011 Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:Tuần 25 – Tiết 42 Tỉ số các cạnh tương ứng(tỉ số đồng dạng). Giải: Tam giác A’B’C’ và tam giác ABC có: ?1 Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ như hình vẽ. Nhìn vào hình vẽ:a) Viết các cặp góc bằng nhau.b) Tính các tỉ số rồi so sánh các tỉ số đó.Thì ta nói rằng tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC.§4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.1. Tam giác đồng dạng: a. Định nghĩa:Thứ 2-28/02/2011 Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:Tuần 25 – Tiết 42Tính chất 1:Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. Tỉ số các cạnh tương ứng (tỉ số đồng dạng) Ký hiệu  A’B’C’  ABC b. Tính chất:GiảiQuan sát hình vẽ:Bài 1: Trong hai mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhauĐSSĐb) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhauRất tiếc bạn đã trả lời sai !Hoan hô bạn đã trả lời đúng?2§4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.1. Tam giác đồng dạng: a. Định nghĩa:Thứ 2-28/02/2011 Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:Tuần 25 – Tiết 42Tính chất 1:Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. Tỉ số các cạnh tương ứng(tỉ số đồng dạng)Ký hiệu  A’B’C’  ABC b. Tính chất:2. Định lý: ?3Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng a song song với cạng BC và cắt hai cạnh AB và AC theo thứ tự tại M và N. Hai tam giác AMN và ABC có các góc và các cạnh tương ứng như thế nào?GiảiXét tam giác ABC và MN//BCHai tam giác AMN và ABC có:(đồng vị)(đồng vị)(góc chung) (hệ quả của định lí Ta-Lét)(Theo định nghĩa)Định lý: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho. §4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.1. Tam giác đồng dạng: a. Định nghĩa:Thứ 2-28/02/2011 Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:Tuần 25 – Tiết 42Tính chất 1:Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. Tỉ số các cạnh tương ứng (tỉ số đồng dạng)Ký hiệu  A’B’C’  ABC b. Tính chất:2. Định lý: Trả lờiM là trung điểm của ABN là trung điểm của ACHay MN là đường trung bình của tam giác ABC.Nhờ định lí trên, mà ta có thể chứng minh được hai tam giác đồng dạng với nhau và dựng được một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho theo tỉ số đồng dạng k cho trước. §4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.1. Tam giác đồng dạng: a. Định nghĩa:Thứ 2-28/02/2011 Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:Tuần 25 – Tiết 42Tính chất 1:Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. Tỉ số các cạnh tương ứng (tỉ số đồng dạng) Ký hiệu  A’B’C’  ABC b. Tính chất:2. Định lý: Chú ý: Định lí cũng đúng cho trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại.§4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.1. Tam giác đồng dạng: a. Định nghĩa:Thứ 2-28/02/2011 Tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:Tuần 25 – Tiết 42Tính chất 1:Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. Tỉ số các cạnh tương ứng (tỉ số đồng dạng)Ký hiệu  A’B’C’  ABC b. Tính chất:2. Định lý: (SGK)Trong hình vẽ sau, tam giác ABC có đồng dạng vớitam giác A’B’C’ không? Nếu có cách viết nào sauđây là đúng? Bài tậpABCDHoan hô bạn đã trả lời đúngRất tiếc bạn đã trả lời sai !§4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.Thứ 2-28/02/2011Tuần 25 – Tiết 42 Th?o lu?n nhúm nh?: Tỡm cỏc c?p tam giỏc d?ng d?ng trong cỏc hỡnh v? sau (Vi?t dỳng theo ký hi?u v t? s? d?ng d?ng k): Hình 1Hình 3Hình 5Hình 4Hình 6§4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.Thứ 2-28/02/2011Tuần 25 – Tiết 42 Th?o lu?n nhúm nh?: Hu?ng d?n Hình 1Hình 3Hình 2 (k = 1) (k = 1/3) (k = 2/3) (k = 1/2)? ?  A’B’C’  ABC1. Định nghĩa: Cho  A’B’C’ và  ABC: k = gọi là tỉ số đồng dạng GHI NHỚ BÀI HỌC* Tính chất:  ABCa.  ABC ABC theo tỉ số k b.  A’B’C’  A’B’C’  ABC §4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.Thứ 2-28/02/2011Tuần 25 – Tiết 42=>  A’’B’’C’’ c.  A’B’C’  ABC  A’’B’’C’’  ABC  A’B’C’ 2. Định lý: §4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.Thứ 2-28/02/2011Tuần 25 – Tiết 42HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Hướng dẫn BT 24/72 SGK: Cho tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác A’’B’’C’’ theo tỉ số đồng dạng k1. Tam giác A’’B’’C’’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng nào? BTVN: 24, 25, 27 tr 72 SGK, 25, 26 tr 71 SBT - Tiết sau luyện tập. Tháng 02/2011 Chào tạm biệt và hẹn gặp lạiTiết dạy chuyên đề môn Toán 8 năm học 2010 -2011 trường THCS Lê Hồng Phong đến đây là hết ! XIN CẢM ƠN+ Các em học sinh lớp 8 học tập thật tốt.+ Sự hỗ trợ máy móc của nhà trường.+ Sự phối hợp thực hiện của tổ Tự nhiên. Người dạy: Nguyễn Xuân SắcGV Trường THCS Lê Hồng Phong-Tiên Phước-Quảng Nam

Danh sách file (1 files)