Monday, 19/04/2021 - 09:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-so-trung-binh-cong-10060855.html

 16/01/2014, 21:01
MÔN : ĐẠI SỐ BÀI GIẢNGLỚP 7GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ MỘNG ĐIỆPTIếT 47số trung bình cộngKIỂM TRA BÀI CŨĐiểm kiểm tra Toán (1 tiết) của học sinh lớp 7C được bạn lớp trưởng ghi lại ở bảng sau:a) Có tất cả bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra? a) Lập bảng tần số (dọc)?332244425556666666677777777788888888899 TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG6612154863721810Các tích (x.n)Tổng 250N= 401. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU ( )a) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:1) Số trung bình cộng của dấu hiệu(X ):- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng( x1n1; x2n2;...; xknk)- Cộng tất cả các tích vừa tìm được (x1n1 + x2n2 + ...+ xknk ) - Chia tổng đó cho số các giá trị ( tức là tổng các tần số ) TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU1) Số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trịb) Công thức:b) Công thức:Với: - x1, x2,...xk là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X - n1,n2,...nk là k tần số tương ứng. - N là số các giá trị.a) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị++++ TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUb) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trịa) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:682060568027N=40Tổng: 26710?3 Kết quả kiểm tra của lớp 7A( cùng đề kiểm tra của lớp 7C) được cho qua bảng tần số sau. Hãy dùng cách tính số trung bình cộng vừa học để tính điểm trung bình của lớp 7A. TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1 SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUb) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trịa) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:?4Kết quả làm bài kiểm tra toán của lớp 7A cao hơn lớp 7CÝ NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU2. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại2. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loạib) Công thức:a) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU2. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGsố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loạib) Công thức:a) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trịChú ý: Sgk- Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng cách chênh lệch rất lớn đối với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm “đại diện” cho dấu hiệu đó.Ví dụ: Xét dấu hiệu X có dãy giá trị là: 4000 1000 500 100Tính được số trung bình cộng là 1400 Chú ýNhưng không nên lấy số trung bình này làm đại diện cho dấu hiệu.Chú ýSố trung bình cộng có thể không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu.VD: 6,25 không phải là một giá trị được nêu trong bảng sau3 6 6 7 7 2 9 64 7 5 8 10 9 8 77 7 6 6 5 8 2 88 8 2 4 7 7 6 85 6 6 3 8 8 4 739 TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUMột cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nam giới trong một quý theo các cỡ khác nhau ở bảng sau:Cỡ dép nào bán được nhiều nhất trong quý?2. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loạib) Công thức:a) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trị39184184Chú ý: SgkGiá trị 39 được gọi là mốt Vậy thế nào là mốt của dấu hiệu? TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU3. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 3. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 2. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loạib) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trịa) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:Chú ý: SgkVí dụ: ở bảng trên M0 =39, không phải là 184 TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1) SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUBài 15: Để nghiên cứu “tuổi thọ” của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tuỳ ý 50 bóng đèn và bật sáng liên tục cho đến lúc chúng tự tắt. “Tuổi thọ” của các bóng đèn (tính theo giờ) được ghi lại ở bảng sau (làm tròn đến hàng chục):a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? và số các giá trị là bao nhiêu?3. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 2. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loạib) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trịa) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:Chú ý: SgkLuyện tập tại lớp b) Tính số trung bình cộng.c) Tìm mốt của dấu hiệu. TIẾT 47: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG1. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆUa) Dấu hiệu cần tìm hiểu là: Tuổi thọ của mỗi bóng đèn = 1172,8 (giờ)3. MỐT CỦA DẤU HIỆUMốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”; ký hiệu là M0 2. Ý NGHĨA CỦA SỐ TRUNG BÌNH CỘNGSố trung bình cộng thường được dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loạib) Công thức:- Nhân từng giá trị với tần số tương ứng- Cộng tất cả các tích vừa tìm được- Chia tổng đó cho số các giá trịa) Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu:c) M0 =b) Số trung bình cộng là:1180Chú ý: Sgk HƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc thuộc lí thuyết Nắm kỹ các bước tính số trung bình cộng của dấu hiệu, khái niệm “mốt” của dấu hiệu, ý nghĩa của số trung bình cộng.Làm bài tập: 14; 16; 17 (SGK – Trang 20)Chuẩn bị bài cho tiết sau luyện tập16Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh!

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan