Sunday, 25/10/2020 - 00:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-toan-6-sh-t24-t74-quy-dong-mau-nhieu-ps-10127127.html

 21/02/2014, 14:26
1CHIA BẢNG2Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh!Trường THCS Mỹ Hội.Giáo viên Hoàng Quốc Khánh.KIỂM TRA BÀI CŨLàm thế nào để các phân số: cùng có chung một mẫu?1. Quy đồng mẫu hai phân sốTiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐXét hai phân số tối giản:1. Quy đồng mẫu hai phân sốTiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ-48-50-72-75-96-1001. Quy đồng mẫu hai phân sốTiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ;Để đơn giản, khi quy đồng mẫu các phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu. Mẫu chung có quan hệ như thế nào với hai mẫu ban đầu?1. Quy đồng mẫu hai phân sốTiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ2. Quy đồng mẫu nhiều phân số* BCNN(2, 5, 3, 8) = 23. 3. 5 = 120Giải:* Tìm thừa số phụ:120 : 2 = 60;* Quy đồng:Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: 120 : 5 = 24120 : 3 = 40;120 : 8 = 15Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. 1. Quy đồng mẫu hai phân sốTiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ2. Quy đồng mẫu nhiều phân sốQuy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. - Tìm BCNN (12, 30): ?3 a) Điền vào chỗ trống để quy đồng mẫu các phân số 12 = 22 . 330 = …BCNN (12, 30) = … Tìm thừa số phụ:…: 12 = ……: 30 = …- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:2. 3. 522. 3. 5 = 60606052. 2. 21460. 5. 52560(2 điểm)(1.5 điểm)(1 điểm)(2 điểm)(2 điểm)(1.5 điểm)Thời gian 2 phútHoạt động theo nhóm1. Quy đồng mẫu hai phân sốTiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ2. Quy đồng mẫu nhiều phân sốQuy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Hoạt động nhóm trong 3’?3 b) Quy đồng mẫu các phân số:Ta có:Nên quy đồng mẫu các phân số:1. Quy đồng mẫu hai phân sốTiết 74 bài 5. QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ2. Quy đồng mẫu nhiều phân sốQuy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Quy đồng mẫu các phân số:* BCNN(44,18,36) = 22.32.11 = 4.9.11 = 396* Tìm thừa số phụ: 396 : 44 = 9 396 : 18 = 22 396 : 36 = 11 * Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:Luật chơi Mỗi câu hỏi đưa ra có 15 giây suy nghĩ. Sau 15 giây đại diện các nhóm trả lời. Nếu trả lời đúng thì nhóm được 10 điểm để cộng điểm thi đua. Có tất cả 6 câu hỏi cho 6 nhóm.TRÒ CHƠINhóm em với điểmCâu hỏi 1Câu hỏi 2Câu hỏi 3Câu hỏi 4Câu hỏi 5Câu hỏi 6Câu 1: 15151413121110987654321Hết giờĐáp án:12Hai phân số và có mẫu số chung là bao nhiêu?Câu 2: 15151413121110987654321Hết giờĐáp án:DQuy đồng mẫu các phân sốA.B.C.D.Câu 3: 15151413121110987654321Hết giờĐáp án:Quy đồng mẫu phân số và 3Câu 4: Kết quả quy đồng mẫu của hai phân số sau là gì? 15151413121110987654321Hết giờĐáp án:Câu 5: Kết quả quy đồng mẫu của các phân số sau là gì? 15151413121110987654321Hết giờĐáp án:Câu 6: Kết quả quy đồng mẫu của các phân số sau là gì? 15151413121110987654321Hết giờĐáp án:HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ* Nắm vững quy tắc qui đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương.* Dựa trên các bài tập đã làm, về nhà làm các bài tập còn lại. * Chuẩn bị phần luyện tập.* Chú ý cách trình bày ngắn gọn và khoa học.Hướng dẫn bài tập SGK:b) Nên rút gọn rồi mới quy đồng. c) Số 60 nhân 2 được 120, số này chia hết cho 30 và 40 nên nó chính là mẫu chung. d) Không nên rút gọn mà nhận xét 90.2 = 180 chia hết cho 60 và 18 nên 180 chính là mẫu chung.a) Vì 120 là bội của 40 nên lấy 120 là mẫu chung.Rút gọn các phân số rồi kiểm tra xem có bằng nhau không.303123Chào quý thầy cô và các em!

Danh sách file (1 files)