Saturday, 24/10/2020 - 23:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-sh6-t71-rut-gon-ps-10080360.html

 26/01/2014, 06:09
§4. RÚT GỌN PHÂN SỐ 1. Cách rút gọn phân số Ví dụ 1: xét phân số : 2: 2: 3: 3Ta thấy 2 là ước chung của 12 và 18Ta thấy 3 là ước chung của 6 và 9 §4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Mỗi lần chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 của chúng, ta lại được một phân số đơn giản hơn nhưng vẫn bằng phân số đã cho. Làm như vậy tức là ta đã rút gọn phân số.1. Cách rút gọn phân số Ví dụ 1: xét phân số : 2: 2: 3: 3§4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Ví dụ 2: Rút gọn phân sốTa thấy 5 là ước chung của -5 và 101. Cách rút gọn phân số Ví dụ 1: xét phân số : 2: 2: 3: 3§4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Ví dụ 2: Rút gọn phân sốMuốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung ( khác 1 và -1) của chúng. Qui tắc :2. Thế nào là phân số tối giản?Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và – 1.Định nghĩa:?1 Rút gọn các phân số sau :Đáp số1. Cách rút gọn phân số Ví dụ 1: xét phân số : 2: 2: 3: 3§4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Ví dụ 2: Rút gọn phân sốMuốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung ( khác 1 và -1) của chúng. Qui tắc :2. Thế nào là phân số tối giản?Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và – 1.Định nghĩa: Xét các phân số sau :Ta thấy các phân số này không rút gọn được nữa vì tử và mẫu của chúng không có ước chung nào khác . Chúng là các phân số tối giản.Thế nào là phân số tối giản?1. Cách rút gọn phân số Ví dụ 1: xét phân số : 2: 2: 3: 3§4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Ví dụ 2: Rút gọn phân sốMuốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung ( khác 1 và -1) của chúng. Qui tắc :2. Thế nào là phân số tối giản?Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và – 1.Định nghĩa:?2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:ABCBEDD1. Cách rút gọn phân số Ví dụ 1: xét phân số : 2: 2: 3: 3§4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Vì ƯCLN(12,18) = 6 nên ta có:8Con số may mắn: 136Bài 15 SGK trang 15Rút gọn các phân số sau:42Thảo luận nhóm 5 phút tìm cách trả lời các câu hỏi sau. Sau đó tìm một con số may mắn cho đội, mỗi câu trả lời đúng đội bạn sẽ nhận được 3 điểm. Nếu lật trúng vào ô may mắn đội bạn sẽ nhận được 2 điểm mà không phải trả lời câu hỏi nào. Trả lời đúng tên chủ đề của bông hoa sẽ nhận được 4 điểm ( có câu hỏi phụ trong phần này, đội nào trả lời đúng câu hỏi phụ sẽ dành được thêm 4 điểm nữa). Kết thúc trò chơi đội nào có tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.57Bài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :Đáp ánCon số may mắnyou!Chúc mừng đội bạn Bài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :Đáp ánChúc mừng đội bạnyou!Con số may mắn Bài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :Đáp ánChúc mừng đội bạn Con số may mắnBài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :Đáp ánCon số may mắnyou!Chúc mừng đội bạn- Học thuộc quy tắc rút gọn phân số, định nghĩa phân số tối giản.- Làm bài tập 17; 18; 19; 20 SGK trang 15.- Tiết sau luyện tập.Hướng dẫn về nhà Bài 16 SGK trang 15 : Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng ? (Viết dưới dạng phân số tối giảnGiảiRăng cửa chiếm(tổng số răng)Răng nanh Răng cối nhỏ Răng hàm (tổng số răng)(tổng số răng)(tổng số răng) Bài 17 SGK trang 15 : Rút gọnGiảiTrân trọng kính chào

Danh sách file (1 files)