Sunday, 25/10/2020 - 00:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-hh6-t18-khi-nao-thi-xoy-yoz-xoz-5131301.html

 04/03/2011, 08:26
GIÁO ÁN TOÁN 6Bài 4:KHI NO THè = ?= ?= ?55o90o35oCho góc xOz, tia Oy nằm giữa hai cạnh của góc xOzDùng thước đo góc đo các góc xOy, yOz, xOz.2. So sánh + với .KTBC: +== ?= ?= ?30o110o80o +=Tiết 18: KHI NÀO THÌ 1. Khi nào thì tổng số đo góc xOy và góc yOz bằng góc xOz??1Nhận xét:Khi nào thì Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thìNgược lại, nếu thì .tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz55o35o30o80oBài tập 1: Cho hình vẽ. Với hình vẽ này ta có thể phát biểu nhận xét như thế nào?xOyzBài Tập 2: Cho hình vẽ. Đẳng thức sau viết đúng hay sai? Vì sao?+=NMyBài tập 3: = , = . Tính = , = . TínhGiải: Theo đề bài tia OA nằm Giải: Theo đề bài tia OA nằm giữa giữa hai tia OB và OC nên hai tia OB và OC nên = + (nhận xét) = + (nhận xét) mà = , = mà = , ==> = + = => = - = OCABCho hình vẽ. Biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC(Bài tập 18/82 sgk)Nhóm chẵnNhóm lẽ2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùGóc 2: ThÕ nµo lµ hai gãc phô nhau.T×m sè ®o cña gãc phô víi gãc 30o; 45oGóc 1:ThÕ nµo lµ hai gãc kÒ nhau?VÏ h×nh minh ho¹. KÓ râ hai gãc kÒ nhau trªn h×nh. Góc 4: ThÕ nµo lµ hai gãc kÒ bï?Hai gãc kÒ bï cã tæng sè ®o b»ng baonhiªu?VÏ h×nh minh ho¹.)Oo)* Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số độ bằng 90o* Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180o* Hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau gọi là hai góc kề bù.- Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180o.2/ Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù:Oy)))* Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau có bề chứa cạnh chung.Bài tập 4: Cho các hình vẽ hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các góc trong từng hìnhAyoxzBCD40oBài tập 5: Tìm trên hình vẽHai góc phụ nhau nhưng không kề nhauHai góc kề nhau nhưng không phụ nhau Hai góc kề phụ nhau Hai góc bù nhau nhưng không kề nhauHai góc kề bùBài 19/82 SGK: Hình 26 cho biết 2 góc kề bù và , = 120o. Tính Bài giải:Vì và là hai góc kề bù nên ta có: + = 180o . Mà = 120oNên = 180o - 120o = 60oVậy = 60o HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ1/ Thuộc hiểu: - Nhận xét: Khi nào thì: + = và ngược lại? - Biết áp dụng vào bài tập. - Nhận biết được 2 góc kề nhau, 2 góc phụ nhau, 2 góc bù nhau, 2 góc kề bù.2/ Làm các bài tập: 20; 21; 22; 23 trang 82, 83,(SGK)Hướng dẫn bài 23: 3/ Đọc trước bài: Vẽ góc cho biết số đo Trước hết tính sau đó tính33o58o?K?t thc

Danh sách file (1 files)