Friday, 05/06/2020 - 16:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Sử 9 HKI 2010-2011-de-su-9-hki-2010-2011-4707419.html

 28/12/2010, 15:52
UBND H CAO LÃNH Kiểm tra chất lượng học kỳ 1 - Năm học:2010 -2011PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn:Lịch sử lớp 9 ------ Đề Chính thức ------ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: -Trình bày quá trình phát triển từ “ASEAN 6” thành “ASEAN 10” ? ( 2 điểm)Câu 2:- Những chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ II ? ( 2 điểm)Câu 3:-Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng Khoa học kỹ thuật? ( 2 điểm)Câu 4:-Những nét chính của phong trào đấu tranh của công nhân giai đoạn ( 1919-1925) ( 4 điểm) Hết

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan